05.12.18

Təcili yardım işıqlandırması

Təcili yardım işıqlandırması

Təcili yardım işıqlandırması obyektin şəbəkə gərginliyinin kəsilməsi ilə avtomatik olaraq dövrəyə girən işıqlandırma sistemidir. Qəza, zəlzələ, yanğın və s. kimi səbəblərdən kəsilən şəbəkə gərginliyindən avtomatik olaraq dövrəyə girən fövqaladə vəziyyət işıqlandırması sürətli və etibarlı bir şəkildə evakuasiya edilməsini təmin edər.

Təcili Yardım işıqlandırması:

 1. Çıxış yollarında; üfüqi oxda 1m hündürlükdə ən az 5 lüks
 2. Asanlıqla çaxnaşma oluna biləcək olanlarda ən az 2 lüks
 3. Yüksək risk daşıyan sahələrdə 15 lux’dən ən az olmamaq üzrə ümumi işıqlandırmaların 10% olmalıdır.

Təcili Yardım işıqlandırması və Təhlükəsizlik işarəsi aşağıda sayılan yerlərdə məcburi olaraq təsis edilməlidir:

 1. Təcili Yardım çıxış yeri
 2. Nərdivanlar
 3. Döşəmə səviyyəsi dəyişməsi
 4. Exit işarəsi
 5. Yön mübadiləsi
 6. Koridorlar ərzində
 7. Dəhlizlər kəsişmə nöqtələri
 8. Yanğın həyəcan düyməsi
 9. Yanğın Söndürmə avadanlığı
 10. Çıxışlar
 11. İlk Kömək qutusu
 12. Elektrik pano otaqlar
 13. Təhlükə riski yüksək sahələr