blog

01.01.19

Elektrik Naqillərində Qısaqapanma

Çox vaxt baş verən yanğın hadisələrinə səbəb kimi elektrik naqillərindəki qısaqapanma göstərilir. Bəs, qısaqapanma nədir və yanğın hadisələrinin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Qısaqapanmaya səbəb olan ən birinci amil elektrik naqillərinin nəzərdə ...

05.12.18

Təcili yardım işıqlandırması

Təcili yardım işıqlandırması obyektin şəbəkə gərginliyinin kəsilməsi ilə avtomatik olaraq dövrəyə girən işıqlandırma sistemidir. Qəza, zəlzələ, yanğın və s. kimi səbəblərdən kəsilən şəbəkə gərginliyindən avtomatik olaraq dövrəyə girən fövqaladə vəziyyət işıqlandırması s...

12.09.18

Tikinti nədir

İnşaat və yaxud Tikinti – dedikdə yaşayış binarının, qurğuların, sənaye təyinatlı obyektlərin, körpülərin, tunellərin və başqa mühəndislik əsərlərinin bünövrədən istismara yararlı vəziyyətə gətirilməsi prosesi nəzərdə tutulur. İnşaat latın termini olub birlikdə və yığıl...

05.06.18

Məişət cihazlarının təhlükəsiz istismarı

Hər bir evdə istifadə olunan televizorun da istismarı zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunmalıdır. Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları pozulduqda televizor   mənzilinizdə yanğına, bununla bağlı digər fəsadlara birbaşa səbəb ola bilər. Söz yox ki, bu elektrik m...